CD&V programma

Nieuwe volksvertegenwoordigers

Inge Vervotte en Nahima Lanjri

 

 

 

 

 

*Veiligheidsplan van CD&V-de overheid moet zorgen voor de handhaving van normen

*Zorgen voor mensen is waarde(n) vol- CD&V organiseert op 25 april  "Dag van de Zorg"  en stelt zorgwaarborgplan voor

*Plan van CD&V voor meer vrouwelijke ondernemers

*Zorgzaam thuis en op het werk: speerpunten van V&M voor een zorgzame samenleving

*Ik wil een mooi, proper en veilig Vlaanderen!

*CD&V kiest voor confederalisme

*CD&V stemde in de senaat tegen de verkeersveiligheidswet van minister Durant. Waarom? (13-03-2003)

*Mijn visie op ouderenzorg

*Mijn standpunt over drugsbeleid

*Individualisme of verbondenheid?

*Uit de nieuwjaarstoespraak 2003 van Stefaan De Clerck

*Elke dag 100 werklozen meer

*Een keuze voor CD&V is het enige alternatief voor paars-groen

*CD&V heeft kleur

*CD&Vjongevrouwennetwerk

*CD&V wil  50% vrouwelijke verkozenen

*Wij kiezen voor de inhoud

*CD&V voert een politiek van "serieux"

*CD&V houdt stand en groeit voorzichtig 

*Wivina Demeester bij de opening van het parlementair jaar 2002-2003

*Sociaal-economisch congres 09-2002

Werken, zorgen , opvoeden,  leren, als vrijwilliger werken… Hoe kunnen we al deze dingen combineren? Hoe kunnen de ondernemingsgeest en de K.M.O., die zorgen voor welvaart en welzijn in Vlaanderen, gestimuleerd en ondersteund worden? Hoe kunnen we duurzaam ondernemen?Hoe kunnen oudere werknemers en hun vaardigheden op de arbeidsmarkt blijven? Hoe kunnen we werklozen de beste kansen geven op de arbeidsmarkt?Hoe kan de sociale zekerheid ‘zekerheid’ bieden in een snel veranderende samenleving? Hoe kunnen jonge gezinnen gesteund worden in het spitsuur van het leven? Op het sociaal-economisch congres dat in september 2002 georganiseerd werd stelde CD&V zijn visie voor. De definitieve teksten vindt u hier.

*Nieuwjaarstoespraak 2002 van Stefaan De Clerck

*CD&V staat in de startblokken 09-2001

  ’t Congres van 28-29 september was een hart onder de riem voor alle oud CVP-ers en alle nieuw CD&V-ers. Veel schoon, nieuw en jong volk die in een nieuwe stijl en hartelijke sfeer open met elkaar debatteerden.CD&V is tot spijt van wie het benijdt zeker geen voorbijgestreefde partij, integendeel:CD&V is er meer dan nodig. Temeer dat het echt niet meer botert in de paars-groene coalities. We hebben een nieuwe naam, we hebben een nieuwe inhoud -lees er maar de congresresoluties maar op na. We hebben veel jonge en nieuwe mensen en we hebben een nieuwe partijstructuur. Ook dit was volop te voelen op de Vlaamse fractiedagen die we doorbrachten in Brugge, die scone… Ik durf het zeggen:’t doet deugd aan het hart.  In deze rubriek wil ik regelmatig enkele van de nieuwe aspecten belichten en er ook mijn eigen accenten in leggen; want dat kan, de nieuwe openheid is een cultuur die we vanaf nu ten volle zullen hanteren.

*Een nieuw CD&V boek wordt geopend, met een echte oppositie

*Een nieuw werkjaar, een CD&V jaar

*04-04-01Meer sociale cohesie

*Hartslagen: christendemocratische verkenningen

*Open CVP

*Correcte politieke cultuur