Onderwijs

CD&V dient resolutie in voor tijdige indiening van onderwijsdecreten

De lerarenkaart: vrij initiatief bestolen en gekelderd

Herwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs

CD&V verbetert decreet gelijke kansen in het onderwijs

Gelijke onderwijskansen voor alle kinderen

Financiering scholen op basis van het onderwijniveau ouders is naast de kwestie

Studiedag van CD&V over gelijke kansen in het onderwijs

Multiculturele scholen in een multiculturele samenleving

Aandacht voor kinderen met leermoeilijkheden

VLD tegen vrij onderwijs

Over de uitlatingen van Karel De Gught tegover het Katholiek Onderwijs

Een beetje respect voor de leraars, meneer Slangen!

Extra geld voor het onderwijs? (13-02-2001)

Ieder kind is evenveel waard!

Geen éénheidsworst in het onderwijs!